ISO45001, Seguretat i salut en el treball

El Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball que proporciona la ISO45001 té com a finalitat prevenir les lesions i malalties causades per les males condicions laborals, vetllant així pel benestar dels treballadors.

Aquesta certificació els protegeix a través de la millora de les condicions i ambient laborals, anticipant tots els riscos que puguin afectar la seva seguretat o salut i portant a terme avaluacions i controls periòdics.
Aquesta certificació té una validesa de 3 anys.

Veure presentació del Servei

Altres Serveis