ISO 14001 Sistemes de Gestió Ambiental

ISO14001 és una norma internacional per establir un sistema de gestió ambiental efectiu, dissenyat per aconseguir un equilibri entre el manteniment de la rendibilitat i la reducció dels impactes en el medi ambient.

Aquesta norma, que es centra en la gestió dels riscos mediambientals que puguin sorgir amb el desenvolupament de l'activitat empresarial, es basa en la metodologia PFVA (Planificar, Fer, Verificar i Actuar) per optimitzar els processos de gestió i els recursos.
La certificació té una validesa de 3 anys i pot ser renovada sota la pertinent auditoria de qualitat.

Veure presentació del Servei

Altres Serveis