ISO 22301, Sistema de Gestió de Continuïtat de Negoci

La norma ISO22301 està dissenyada perquè el negoci es mantingui en funcionament durant i després d'un incident, interrupció o desastre greu, i garantir d'aquesta manera que els clients segueixin rebent els productes o serveis puntualment.

Aquesta certificació proporciona un marc que permet a les organitzacions identificar les seves amenaces i enfortir la seva capacitat, amb l'objectiu de disminuir la possibilitat que ocorri un incident disruptiu, i en cas de produir-se, estar preparada per respondre de forma adequada, reduint dràsticament el dany que pugui causar a l'organització.
La certificació ISO22301 té una validesa de 3 anys i pot ser renovada sota la pertinent auditoria de qualitat.

Veure presentació del Servei

Altres Serveis