E.N.S. Esquema Nacional de Seguretat

L'Esquema Nacional de Seguretat estableix els requisits i principis d'una política de seguretat que permeti la protecció de la informació dels mitjans electrònics utilitzats en l'accés dels ciutadans als serveis públics.

Codanor treballa amb un model de software amb plataforma Cloud Computing per gestionar de forma ràpida i senzilla els processos d'adequació a aquesta norma tant per al sector privat com per al sector públic.

La nostra consultoria ofereix als clients la possibilitat de Integrar el conjunt de normes necessàries per reduir significativament els costos globals, garantint a més la seva tranquil·litat en el compliment de les normatives de cada sector, proporcionant una gestió i assessorament continus.

Certificat de Conformitat ENS


Veure presentació del Servei

Altres Serveis