ISO 9001 Certificació de sistemes de gestió de la qualitat

ISO 9001 és la norma de gestió de qualitat més reconeguda internacionalment per establir els requisits necessaris amb els quals implementar un Sistema de Gestió de Qualitat i oferir les pautes d'un model de gestió, anàlisi i millora contínua.

Aquesta norma, enfocada en el procés operatiu i en l'estructura interna funcional de qualsevol organització, es basa en la metodologia PFVA (Planificar, Fer, Verificar i Actuar) per optimitzar els processos de gestió i els recursos.
La certificació té una validesa de 3 anys i pot ser renovada sota la pertinent auditoria de qualitat.

Veure presentació del Servei

Altres Serveis