e-Privacy

El Reglament e-Privacy complementa el Reglament General de Protecció de Dades i té la finalitat de protegir les dades de l'usuari en els serveis de comunicacions electròniques: telefonia vocal, missatges de text , correu electrònic i Internet de les coses, obligant a les empreses a adaptar-se a aquesta nova normativa europea

Les companyies necessiten un sistema d'informació flexible i modulable, aplicant les mesures de seguretat de la informació per adaptar-se al nou reglament d'e-Privacy i evitar tant pèrdues en productivitat com les sancions i multes derivades de l'incompliment d'aquesta normativa.
Codanor treballa amb un model de software amb plataforma Cloud Computing per gestionar de forma ràpida i senzilla els processos d'adequació a aquesta norma tant per al sector privat com per al sector públic.
La nostra consultoria ofereix als clients la possibilitat de Integrar el conjunt de normes necessàries per reduir significativament els costos globals, garantint a més la seva tranquil·litat en el compliment de les normatives de cada sector, proporcionant una gestió i assessorament continus.

Veure presentació del Servei

Altres Serveis