UNE 19601
Compliance Penal

El Compliance Penal és un sistema normatiu que forma part de la regulació interna de l'empresa per identificar els riscos penals als quals es pot enfrontar, així com les mesures de prevenció o mitigació si el risc o amenaça ja s'ha produït.

La certificació UNE19601 permet a la seva organització aplicar una sèrie de mesures que serveixin com a marc per implementar controls que puguin millorar la seva capacitat per prevenir i detectar delictes.

Veure presentació del Servei

Altres Serveis