ISO 27001 Seguretat de la Informació

ISO 27001 és una norma internacional emesa per l'Organització Internacional de Normalització (ISO) i descriu com gestionar la seguretat de la informació en una empresa.

Aquesta certificació s'ha convertit en la principal norma a nivell mundial per protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació en una empresa.
La certificació ISO27001 té una validesa de 3 anys i pot ser renovada sota la pertinent auditoria de qualitat.

Veure presentació del Servei

Altres Serveis