ISO 9001 Certificació de sistemes de gestió de la qualitat

Aquesta norma, enfocada en el procés operatiu i en l'estructura interna funcional de qualsevol organització, es basa en la metodologia PFVA (Planificar, Fer, Verificar i Actuar) per optimitzar els p…

Conèixer més »

ISO 14001 Sistemes de Gestió Ambiental

Aquesta norma, que es centra en la gestió dels riscos mediambientals que puguin sorgir amb el desenvolupament de l'activitat empresarial, es basa en la metodologia PFVA (Planificar, Fer, Verificar i …

Conèixer més »

ISO 27001 Seguretat de la Informació

Aquesta certificació s'ha convertit en la principal norma a nivell mundial per protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació en una empresa. La certificació ISO27001 té una…

Conèixer més »

UNE 19601
Compliance Penal

La certificació UNE19601 permet a la seva organització aplicar una sèrie de mesures que serveixin com a marc per implementar controls que puguin millorar la seva capacitat per prevenir i detectar de…

Conèixer més »

ISO45001, Seguretat i salut en el treball

Aquesta certificació els protegeix a través de la millora de les condicions i ambient laborals, anticipant tots els riscos que puguin afectar la seva seguretat o salut i portant a terme avaluacions i c…

Conèixer més »

ISO 22301, Sistema de Gestió de Continuïtat de Negoci

Aquesta certificació proporciona un marc que permet a les organitzacions identificar les seves amenaces i enfortir la seva capacitat, amb l'objectiu de disminuir la possibilitat que ocorri un …

Conèixer més »

E.N.S. Esquema Nacional de Seguretat

Codanor treballa amb un model de software amb plataforma Cloud Computing per gestionar de forma ràpida i senzilla els processos d'adequació a aquesta norma tant per al sector privat com per al sector p…

Conèixer més »

Formació

Oferim així mateix la possibilitat de bonificar aquesta formació dels fons de la Fundació Tripartita de la que l'empresa pugui disposar

Conèixer més »

RGPD LOPD-GDD

Codanor treballa amb un model de software amb plataforma Cloud Computing per gestionar de forma ràpida i senzilla els processos d'adequació a aquesta norma tant per al sector privat com per al sector p…

Conèixer més »

LSSICE

Codanor treballa amb un model de software amb plataforma Cloud Computing per gestionar de forma ràpida i senzilla els processos d'adequació a aquesta norma tant per al sector privat com per al sector p…

Conèixer més »

e-Privacy

Les companyies necessiten un sistema d'informació flexible i modulable, aplicant les mesures de seguretat de la informació per adaptar-se al nou reglament d'e-Privacy i evitar tant pèrdues en pr…

Conèixer més »

CODANOR treballa amb un model de software amb plataforma Cloud Computing per gestionar de forma ràpida i senzilla els processos d'adequació a la LOPD i a les normes ISO i ENS, tant en sector privat com públic